PERFORADOR OROMATOPEYA (DIALOGO) 3,5 cm. AC

$2.500 $12.900
SKU: 98330
Perforador tipo oromatopeya 3,5cm